nontoxic

(non-TOK-sik)

Not harmful or destructive.

Pronunciation of dictionary term "nontoxic"

Pronunciation of dictionary term "no tóxico"

Que no es dañino ni destructor.