spasm

(SPA-zum)

A sudden contraction of a muscle or group of muscles, such as a cramp.

Pronunciation of dictionary term "spasm"

Pronunciation of dictionary term "espasmo"

Contracción súbita de un músculo o un grupo de músculos; por ejemplo, un calambre.